Povrede meniskusa

Povrede meniskusa

Povreda meniskusa kolena je najčešća povreda u sportsko - medicinskoj praksi. Sam mehanizam povrede meniskusa je složen. Najčešće do povrede dolazi usled delovanja sila:

 • rotacije - uvrtanja,
 • fleksije – savijanja,
 • ekstenzije – istezanja,
 • abdukcije – odmicanja i
 • kompresije – pritiska.

U suštini radi se o oštrim, snažnim, iznenadnim rotacijama, direknim udarima, kao i uvrtanju kolena bilo pri padu u punom trku ili doskoku ili pri proklizavanju noge.

Povrede meniskusa mogu biti mogu biti kombinovane ili se javljati kao jedna pukotina u tkivu meniskusa. U zavisnosti od pravca prostiranja ta pukotina može biti :

 • longitudinalna,
 • horizontalna,
 • kosa,
 • radijalna.

Longitudinalna pukotina meniskusa je karakteristična za sportiste i mlađe osobe. Vertikalna je u odnosu na površinu platoa tibije. Može se javiti u obliku kompletne ili nekomletne povrede meniskusa i paralelno se pruža dugom ivicom meniskusa razdvajajući cirkumferencijalna vlakna. Pukotina se može sresti duž periferije meniskusa ili u samom centralnom delu.

Horizontalna pukotina se češće sreće kod starijih osoba sa degenerativnim promenama na meniskusu. Položaj pukotine je paralelno sa gornjom i donjom površinom meniskusa. Razdvaja meniskus na dva dela : gornji i donji.

Kosa i radijalna pukotina se mnogo ređe sreću od dve prethodno navedene. Kliničkom slikom ( tegobe koje pacijent oseća ) dominiraju različiti simptomi. Neposredno pri povređivanju dolazi do pojave izliva ( otoka ) koji sportista ne mora odmah da primeti. Tek sledećeg dana otok postane vidljiv. Bol je konstantno prisutan duž ruba zglobne pukotine kolena bilo sa unutrašnje ( medijalne ) ili vanjske ( lateralne ) strane kolena u zavisnosti koji je meniskus oštećen..

Pored bola i otoka kod pacijenta se javljaju i nestabilnost u kolenu, te blokada pokreta u kolenu. To su četiri osnovna simptoma povrede meniskusa.

Karakteristika nestabilnosti je da se javlja s vremena na vreme. Nije konstantna i danas pacijent ima osećaj da je sve u redu da bi sutra osetio nestabilnost negde duboko unutar kolena i tako u krug.

Ovo je bitno naglasiti jer se nestabilnost kod povrede meniskusa bitno razlikuje od nestabilnosti koja je posledica lezije ligamenata kolena.

Blokada pokreta u kolenu koje su izazvane lezijom meniskusa su hronične prirode, traju po par minuta i ne mogu se rasteratiti običnim pokretom. Posledica su rupture meniskusa i imaju karakterističan oblik.
Kao što je navedeno, oštećenje meniskusa kolena obično je izazvano jakim iskretanjem ili silovitim udarcrm u koleno.

Meniskus je polumesečasta tj. polukružna traka elastičnog tkiva, smeštena pored tibije (cevanice) u zglobu kolena. Postoje dva meniskusa u jednom kolenu i zadatak im je da spreče direktni dodir butne kosti i potkolenične kosti. Pri oštećenju meniskusa javljaju se bol u zglobu, koleno može da se uklješti ili kleca, može se čuti krckanje i javiti otok.

Pri povredi meniskusa često dolazi i do oštećenja ligamentarnog aparata.

Znakovi povrede meniskusa

Pored tipičnih znakova kod povrede meniskusa javljaju se i netipični znakovi povrede meniskusa. Navešćemo najčešće:

 • postraumatski izliv koji može da se javi i kod rupture zglobne kapsule pri oštećenju ligamenata pri intraartikularnim prelomima
 • recidivirajući izliv nakon fizičkog opterećenja, često iste simptome srećemo i kod nespecifičnog sinovitisa, hondropatije, reumatske bolesti i slično
 • karakterističan bol u kolenu pri dužem hodanju ili prisilan položaj kolena u dužem vremenskom intervalu ( sedenje u kolima pri dužim putovanjima ) može da nam liči na hondropatiju
 • atrofija mišića prednje natkolenice

Dijagnoza povrede meniskusa

Dijagnoza povrede meniskusa je dosta jednostavna. Pažljivo uzeta anamneza, fizikalni pregled, ehosonografski ( ultrazvučni ) pregled, MR ( magnetna rezonansa ) kao i artroskopije. U okviru fizikalnog pregleda primenjuje se veći broj testova. To su : Murray test, De Palma test, Stewart test, Appley test, Payerov znak.

Lečenje meniskusa

Lečenje meniskusa je hirurško. Ranija iskustva potpunog odstranjivanja meniskusa ukazala su da je uspešnost lečenja bila 60 %. Moderan pristup lečenju se zasniva na artroskopiji koja se dugo koristila u dijagnostičke svrhe kod lezija meniskusa. Danas je to hirurška metoda izbora u rešavanju povreda meniskusa. Uz dobar program fizikalne rehabilitacije uspešnost povratka na sportski teren je preko 95 %.

Autor: Dr. Siniša Berić,

spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Saznajte novosti
Kolačiće (Cookies) koristimo kako bi sajt bio funkcionalan. Korišćenjem našeg sajta, slažete se sa "Uslovima korišćenja" i "Politikom privatnosti" .