Sportske povrede

Sportske povrede

Fizička aktivnost doprinosi boljem opštem stanju organizma i jedan je od načina prevencije mnogih bolesti.

Rekreativno i profesionalno bavljenje sportom , ponekad sa sobom nosi i pojavu sportskih povreda,koje je potrebno sanirati.

Faktori rizika za pojavu sportskih povreda su vezani za vrstu sporta, uzrast, za način i intenzitet kojim se vežbe sprovode, za anatomsku predispoziciju za dati sport.

Podela sportskih povreda

Sportske povrede se dele na akutne i hronične. Akutne nastaju usled trenutnog dejstva sile koja prevazilazi  potporu našeg organizma, te dovodi do mehaničnog oštećenja tkiva (najčešće mekih tkiva). Meka tkiva poput mišića, ligamenata i tetiva daju potporu našim zglobovima, učvršćuju ih i sprečavaju nastanak povrede. Ona se suprotstavljaju sili koja deluje na naše telo do određene granice, posle čega dolazi do oštećenja mekih tkiva-odnosno istegnuća, parcijalnih i totalnih ruptura. Hronične sportske povrede se nazivaju i povrede preopterećenja. Javljaju se kao posledica učestalog dejstva sile prilikom stalnog ponavljanja pokreta, koji su karakteristični za određenu vrstu sporta.Ta sila je kumulativnog karaktera,te jednog trenutka telo ne može da izdrži isti napor, pa dolazi do "tačke pucanja". To su najčešće razne povrede ligamenata, upala tetiva, upale pripoja tetiva za kost, upale burzi-sluznih kesa, takozvani stres prelomi koji nastaju usled ponavljanog mehaničkog stresa na pojedine kosti.

Povrede kod sportista najčešće se dešavaju zbog ulaska u napor bez predhodnog zagrevanja, loše koordinacije pokreta u toku vežbanja, prenaprezanja u toku treninga, skraćenja muskulature razvijene vežbama snage.

Prva pomoć kod svake povrede podrazumeva:

  • mirovanje,
  • kroterapiju (primenu leda),
  • kompresiju
  • elevaciju ekstremiteta

Prvu pomoc pružaju najbliži povređenom u trenutku povrede.

Povrede skočnog zgloba sa 15%  zastupljenosti, predstavljaju najčešće povrede u sportu.

Dijagnostika sportskih povreda

Dijagnostika sportskih povreda od strane lekara prvo podrazumava dobro uzetu anamnezu: opis kako je došlo do povređivanja i u kojoj sportskoj aktivnosti, koja je bila stajna noga, da li je pri tom došlo do promene pravca kretanja, da li je bilo kontakta sa drugom osobom, da li se "nesto čulo" tokom povređivanja, da li se odmah javio otok?Ako je potrebno radi se rentgenski snimak da bi se isključile ozbiljne koštane povrede. Mekotkivne povrede možemo analizirati i pomoću ultrazvuka. A nakon kliničkog pregleda, za konačnu dijagnozu ako je potrebno radi se magnetna rezonanca (NMR).

Sportske povrede - Terapija

Za prevenciju povreda veoma bitno je održavati elastičnost vezivne potpore tkivima, povećavati snagu i izdržljivost mišića, što je veoma često nemoguće obezbediti adekvatnom ishranom i trenažnim procesom, već je neophodno uneti dodatke ishrani sa tim efektima.

U svom dugogodišnjem radu sa pacijentima, izuzetne rezultate sam postigla primenom Geladrink SportAktiva, koji je prvenstveno namenjen za ishranu mišića i zglobova svih koji se bave sportom, kao i eliminaciju mlečne kiseline koja nastaje kao posledica velikih fizičkih napora.

Njegovom primenom povećava se snaga i izdržljivost mišića, povećava se elastičnost vezivne potpore, a time štite mišići i ligamentarno-tetivni aparat  od povređivanja. Tako se ubrzava oporavak mišića posle velikih fizickih napora, poboljšava se koordinacija pokreta. Pospešuje se regeneracija zglobne hrskavice, uz omogućavanje povećanja pokretljivosti zglobova i smanjenja bolnosti.

Sve ove efekte SportAktiv ispoljava zahvaljujući dobro izbalansiranom sastavu, čiju osnovu čine hidrolizovani kolagan i kolageni peptidi u kombinaciji sa svim neophodnim vitaminima i mineralima, kao i L-karnozinom (višenamenski dodatak ishrani) koji eliminiše mlečnu kiselinu, štiti mišiće od povreda, povećava njihovu snagu i izdržljivost, i ubrzava procese regeneracije mišića nakon velikih napora pre svega sprinta.

Svojim pacijentima preporučujem po jednu kesicu dnevno, a dužina primene preparata zavisi od efekata koje želimo da postignemo (zavisno da li preveniramo ili lečimo već nastalu povredu).

Veoma brz oporavak kod sportskih povreda dobijam i kombinacijom primene SportAktiva i Shockwave terapijom.

Šta je Shockwave terapija?

Shockwave terapija je predstavnik najsavremenije fizikalne terapije i predstavlja primenu zvučnih šok talasa, velikog pritiska i energije.

Kombinacijom ova dva metoda ubrzava se regeneracija oštećenog tkiva, postiže se bolja koštana reparacija, bolja mišićna relaksacija, veoma brzo obezboljavanje, smanjuje se upala mišića, poboljšava se metabolizam i ishrana tkiva, stimuliše se proizvodnja fibroblasta i kolagena, proliferacija faktora rasta i neovaskularizacija.

Tako da istovremenom primenom SportAktiva i Shockwave terapije postižem sinergički efekat  i brži oporavak svojih pacijenata.

Autor: Dr Nevena Tairović, fizijatar

Saznajte novosti
Kolačiće (Cookies) koristimo kako bi sajt bio funkcionalan. Korišćenjem našeg sajta, slažete se sa "Uslovima korišćenja" i "Politikom privatnosti" .