Povrede zglobova lecenje

Povrede zglobova

Povrede zglobova su vrlo česte u sportu  ali se dešavaju i pri svakodnevnim aktivnostima.

Po načinu nastanka delimo ih na:

  • kontuzione povrede (udarci)
  • distorzione povrede (uganuća). Uganuća inače čine 38% do 45% svih sportskih povreda.

U zavisnosti od stepena oštećenja mekih tkiva (ligamenti i zglobna kapsula) i očuvanosti integriteta zgloba, koje pre svega određuje intenzitet mehaničke sile u momentu povrede, klinički se razlikuju četiri stepena uganuća.

Nulti stepen: To je uganuće zgloba kod kog se bol javlja i gubi se u roku od deset minuta. Nema uticaja na pokrete u zglobu. Nema pojave oticanja zgloba.

Prvi stepen - elongacija - blago uganuće: Karakteriše se istezanjem mekih struktura zgloba.To je blaži oblik uganuća. Nastaje kod lakšeg i delimičnog istezanja ligamenata i zglobne kapsule. Zglob je otečen, bolan i stabilan. Otok se najčešće javlja nekoliko dana posle povrede.

Drugi stepen - laceracija - umereno uganuće: Karakteriše se delimičnim rascepom (naprsnućem) mekih struktura zgloba (ligamenata ili čaure zgloba). Ovo je umereni oblik uganuća. Zglob je jako bolan, delimično natečen (deformisan), sa znacima izliva (zbog nakupljanja krvi ili tečnosti u zglobnoj šupljini). Zglob je lagano nestabilan.

Treći stepen - rupture - teško uganuće: Karakteriše se rascepom mekih struktura zgloba, sa potpunim prekidom ligamenata i jačim oštećenjem zglobne čaure. Prisutan je obilan izliv u zglobnu šupljinu izazvan krvarenjem iz oštećenih krvnih sudova. Zglob je jako natečen, bolan. Pokretljivost je nemoguća, a zglob je nestabilan i izraženo deformisan. Ovo je najteži oblik uganuća i često je praćen i manjim koštanim infrakcijama na mestu pripoja povređenih ligamenata.

Dijagnoza povrede zgloba

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike i objektivnog pregleda. Kada je potrebno radi se i Rtg i NMR, artroskopija  kao dijagnostička metoda.

Lečenje povrede zgloba

U inicijalnom tretmanu postupa se po PRICE principima (početna slova engleskih izraza) za: zaštitu (protection), odmor (rest), hlađenje (ice), kompresiju (compression), elevaciju (elevation).

Obzirom da krvarenje može da se produži i do 48 sati od povređivanja, PRICE principi se primenjuju u tom periodu, a to podrazumeva: kretanje uz pomoć pomagala bez oslonca na povređenu nogu u skladu sa težinom povrede, odmor - dužina mirovanja zavisi od stepena povrede, hlađenje ledom (krioobloge ili kriomasaža), kompresija (bandažiranje) i elevacija noge (iznad nivoa srca).

Nakon toga primenjuje se fizikalna trapija (hidrokinezi terapija, laser, magnet, ultrazvuk, elektoforeza, interferentne struje , shockwave terapija). Po smanjenju bolnosti i otoka pacijent se po individualnom programu uključuje u kineziterapijski program vežbi.

Cilj terapije je: da se ubrza regeneracija i reparacija tkiva, da se ubrza cirkulacija i metabolizam, da se smanji hematom, bol i otok, da se poveća stabilnost zgloba i snaga mišića.

Veoma je bitna  prevencija povreda  što se postiže  adekvatnim treninzima snage, koji dovode do hipertrofije i povećanja snage mišića, čime se povećava stabilnost zgloba i otpornost na povrede. Pravilno doziran trening i postupnost u treningu  štite od povreda mišiće i tetive. Vežbe istezanja obezbeđuju pun obim pokreta u zglobovima, sprečavajući povrede mišića i tetiva.Veoma bitan je i adekvatan odmor između treninga, kao i pravilno doziran sam program treninga.

Veoma bitna je suplementacija dodacima ishrani, koja doprinosi kvalitetnijoj građi mekih tkiva, povećavajući sadržaj kolagena u njima. A kolagen je odgovoran za čvrstinu mekih tkiva.

U svom radu sa različitim povredama zglobova, izuzetne rezultate u prevenciji ponavljanih sportskih povreda, dobila sam primenom GD SportAktiva u dozi jedna kesica dnevno, najmanje četiri do šest nedelja, zavisno koji efekat u zaštiti od naknadnih povreda sam želela da postignem.

Autor: Dr Nevena Tairović, fizijatar

Saznajte novosti
Kolačiće (Cookies) koristimo kako bi sajt bio funkcionalan. Korišćenjem našeg sajta, slažete se sa "Uslovima korišćenja" i "Politikom privatnosti" .