Povrede skočnog zgloba

Povrede skočnog zgloba

Stopalo i članak čine kompleksnu anatomsku strukturu koja se sastoji od 26 kostiju, 30 sinovijalnih zglobova, više od 100 ligamenata i 30 mišića.

Svi ovi zglobovi moraju raditi sinhronizovano i kombinovano da bi ostvarili pokretljivost.

Većinu pokreta u stopalu vrše tri sinovijalna zgloba:

  • talokruralni,
  • subtalarni
  • mediotarzalni zglob

Stopalo se kreće u tri ravni, sa većinom pokreta koji se odvijaju u zadnjem delu stopala. Stopalo značajno doprinosi funkciji čitavog donjeg ekstremiteta.

Koštana anatomija skočnog zgloba omogućava stabilnost u dorzifleksiji i relativnu mobilnost u plantarnoj fleksiji. Prilikom stajanja ili dorzifleksije (podizanja stopala nagore), skočni zglob se ponaša kao prava brava, sa stabilnošću  koju obezbeđuje  artikularni  kontakt. Prilikom neoslanjanja ili plantarne fleksije (spuštanja stopala naniže), stabilnost se obezbeđuje ligamentarnim strukturama. Naime, zglob ima oblik sedla, sa većom lateralnom cirkumferencijom u odnosu na medijalnu.

Skočni zglob (articulatio talocruralis - ATC) je anatomska struktura koja u jedinstvenu celinu spaja zglobne površine dve kosti potkolenice (golenjače i lisnjače) i gležanjske kosti stopala (talusa). Stabilnost skočnog zgloba je obezbeđena  koštanom arhitekturom , kao i kapsularnom i ligamentarnim strukturama. Postoje tri odvojene grupe ligamenata koje obezbeđuju stabilnost skočnog zgloba.

U stanjima kada stopalo gubi svoju statiku (uvrtanje, izvrtanje, pomeranje napred ili nazad, sa ili bez rupture ligamenata), nastaje uganuće skočnog zgloba, kao najčešći oblik povrede skočnog zgloba. Inverzione povrede (kada stopalo "ode ka unutra"), čine 70% do 85%  svih povreda skočnog zgloba. Mehanizam povrede često uključuje doskok ili stajanje na stopalo drugog igrača, tako da dolazi do istezanja spoljašnje veze skočnog zgloba u smislu delimičnog ili potpunog prekida ligamenta.

Ligamenti uvek stradaju sledećim redom:

  1. prednji talofibularni ligament,
  2. kalkaneofibularni ligament
  3. zadnji talofibularni ligament.

Do povrede unutrašnje veze skočnog zgloba (lig.deltoideum), dolazi prilikom forsiranog napinjanja zgloba, kada je stopalo rotirano " ka spolja" (forsirana everzija stopala). Ove povrede su veoma retke.

Da bi prevenirali povrede prvenstveno fizička aktivnost treba da bude prilagođena stanju organizma i godinama starosti.

Za prevenciju povreda veoma bitno je održavati elastičnost vezivne potpore tkivima, povećavati snagu i izdržljivost mišića, što je veoma često nemoguće obezbediti adekvatnom ishranom i trenažnim procesom, već je neophodno uneti dodatke ishrani sa tim efektima.

U svom dugogodišnjem radu sa pacijentima, izuzetne rezultate sam postigla  primenom Geladrink SportAktiva, koji je prvenstveno namenjen za ishranu mišića i zglobova svih koji se bave sportom.

Njegovom primenom povećava se snaga i izdržljivost mišića, povećava se elastičnost vezivne potpore, a time štite mišići i ligamentarno-tetivni aparat od povređivanja. Takođe se ubrzava oporavak mišića posle velikih fizičkih napora, poboljšava se koordinacija pokreta. Pospešuje se regeneracija zglobne hrskavice, uz omogućavanje povećanja pokretljivosti zglobova i smanjenja bolnosti.

Sve ove efekte SportAkriv ispoljava zahvaljujući dobro izbalansiranom sastavu, čiju osnovu čine hidrolizovani kolagen i kolageni peptidi u kombinaciji sa L-karnozinom i svim neophodnim vitaminima i mineralima.

Svojim pacijentima preporučujem po jednu kesicu dnevno, a dužina primene preparata zavisi od efekata koje želimo da postignemo (zavisno da li preveniramo ili lečimo već nastalu povredu).

Veoma brz oporavak kod sportskih povreda dobijam i kombinacijom primene SportAktiva i Shockwave terapijom.

Shockwave terapija je predstavnik najsavremenije fizikalne terapije i predstavlja primenu zvučnih šok talasa, velikog pritiska i energije.

Njegovom primenom ubrzava se regeneracija oštećenog tkiva, postiže se bolja koštana reparacija, bolja mišićna relaksacija, veoma brzo obezboljavanje, poboljšava se metabolizam i ishrana tkiva, stimuliše se proizvodnja fibroblasta i kolagena, proliferacija faktora rasta i neovaskularizacija.

Tako da istovremenom primenom SportAktiva i Shockwave terapije postižem sinergički efekat i brži oporavak svojih pacijenata.

Autor: Dr Nevena Tairović, fizijatar

Saznajte novosti
Kolačiće (Cookies) koristimo kako bi sajt bio funkcionalan. Korišćenjem našeg sajta, slažete se sa "Uslovima korišćenja" i "Politikom privatnosti" .