Gonartroza i Koksartroza

Gonartroza i Koksartroza

Osnovno o  zglobovima

Zglob je pokretni spoj dve ili više kostiju. Postoje razni oblici i forme. Najčešće je to spoj dve kosti od kojih je jedna izdubljena a druga ispupčena. Dele se po raznim osnovama ( zavisno od građe, lokacije, složenosti ... itd ).

Najjednostavniji način da shvatite zglob je da zamislite dva štapa čiji se krajevi nalaze u jednoj vreći. Ti štapovi su kosti. Te kosti koje ulaze u vaš zglob su pokrivene hrskavicom kao kapom – šubarom koja apsorbuje udarce. Hrskavice su jake, glatke, klizave građe i sprečavaju direktni kontakt dveju kostiju koje čine zglob.

Hrskavica nema sopstvenu vaskularizaciju, već se ishranjuje sinovijalnom tečnošću, pri čemu je od esencijalnog značaja aktivnost zgloba. Neki zglobovi imaju dodatne hrskavičave strukture koje ublažavaju pritiske i trenja koja nastaju pri kretanju u zglobu, npr: koleno ima meniskuse, između kičmenih pršljenova se nalaze diskusi itd.

Vreća koja oblaže krajeve kostiju koji čine zglob se naziva zglobna kapsula. Kapsulu (  čaura ) čine dva sloja - spoljnji fibrozni i unutrašnji sinovijalni sloj. Spoljnji sloj čini jak fibrozni materijal koji se pripija na kost sa svih strana zgloba hermetički ga zatvarajući.

Koleno

Sa unutrašnje strane kapsule se nalazi sinovijalna membrana koja oblaže i podmazuje sam zglob. Podmazuje ga tako što luči sinovijalnu tečnost. Fibrozni sloj je čvršći i mehanički štiti zglob, a unutrašnji je funkcionalniji, jer luči sinovijalnu tečnost koja nastaje transudacijom plazme.

Ovaj sloj reaguje na traumatske agense na dva načina: opštom reakcijom koja se sastoji u dilataciji krvnih sudova i ekstravagaciji plazme. Zglobna kapsula ima zadatak i da pomaže stabilizaciji zgloba.

Ligamenti su ti koji dopinose održavanju oblika zgloba i sadrže živce koji pomažu mišićima da čuvaju zglob. Predstavljaju kratke snopove jakih fibroznih vlakana koji povezuju dve kosti i održavaju zglob.

U zavisnosti od lokacije mogu biti:

  • ekstracelularni ( van zgloba )
  • intrakapsularni ligamenti ( unutar zglobne kapsule )

Mišići obezbeđuju pokretljivot i održavaju zglob kao čvrstu celinu. Završavaju se tetivama pripijenim na kosti neposredno izvan kapsule, iznad ili ispod zgloba.

Kod nekih zglobova nalazimo burze ( primer kolena ) koje smanjuju trenje pri pokretima a predstavljaju male kesice ispunjene tečnošću, položene među mišićima ili između mišića, tetiva i kostiju. Sinovijalna opna oblaže i unutrašnjost svake burze i obezbeđuje tečnost za podmazivanje.

Da apsolviramo: zglobovi su formirani od koštanih i mekih delova. Kod sportista, češće su povrede mekih delova zgloba ( zglobna kapsula, ligamenti, mišići,  itd ... ) a ređe koštanih delova. Povrede zglobova najčešće nastaju direktnim udarcem ili prekomernim pokretima koji su izvan fiziološkog  pokreta zgloba ( distorzije i uganuća ). 

Tekstovi o povredama i načinima lečenja.

U nekim situacijama javlja se bol u zglobovima bez jasno definisane traume.

Bolna reakcija  uzrokuje inaktivnost ( nepokretnost ) zgloba, pa nagomilavanje metaboličkih produkata dovodi do povećanosti kiselog izliva. Posledica je da u takvoj sredini dolazi do precipitacije fibrina a ovo je osnov za dalju granulaciju tkiva i nastajanje daljih artritičnih promena. Kako sam u drugom tekstu pisao o artritisu ( zapaljenje zglobova ) dozvolite mi da se sad osvrnem samo na dva zgloba.
To su kuk i koleno i problemi koji se javljaju kod ova dva zgloba.

Šta je koksartroza?

Coxartrosis  (bol u kuku, propadanje hrskavice) – degenerativno oboljenje kuka koje može zahvatiti samo jednu stranu ali na kraju u manjem ili većem procentu zahvati i suprotni kuk. Nebitno je za naš tekst da li se radi o primarnoj koksartrozi ( gdje je nepoznat uzrok  tj. etiologija  ali naglašeni su  faktori konstitucije i predispozicija ) ili se govori o sekundarnoj koksartrozi, gdje su poznati uzroci ( displazija, subluksacija, luksacija, koksa plana, aseptičke nekroze, infekcije kuka itd ) zbog kojih dolazi do pojave oboljenja.

O razlikama između primarne i sekundarne koksartroze govorićemo u nekim podrobnijim studijama. U osnovi ovog oboljenja je propadanje hijaline hrskavice.

Hrskavica se sastoji od 95 % vode i ekstracelularnog hrskavičavog matriksa i od 5 % hondrocita. Hondrociti su ćelije koje imaju najduži ciklus regeneracije u organizmu.

Zbog tog je bitno prepoznati oboljenje u najranijoj fazi i započeti što ranije njegovo lečenje. Bol koja se javlja ujutro je posledica gubitka hrskavice i naravno proređivanja hondrocita. U ranoj fazi prolazi nakon prvih minuta kretanja ili pri mirovanju.

Kako degenerativni procesi napreduju tako bol postaje jača, ne prolazi tako lako i traje i u mirovanju. Pri tom dolazi do komplikacija koji su vezani kako za kuk tako i za kičmu, koleno itd.

Ključno je da se što pre javite lekaru, napravite RTG snimak kukova i naravno započnete konzervativno lečenje.

Ono podrazumjeva fizikalne terapije, svakodnevne fizičke aktivnosti uz analgoantireumatike koji smanjuju bol i naravno suplemente za regeneraciju hrskavice ( na primer – Geladrink preparati ).

Neadekvatno i neblagovremeno lečenje dovodi do hirurškog zahvata – implantacije endoproteze u jedan ili oba kuka i samim tim dovodi do manjeg ili većeg stepena invaliditeta.

Šta je gonartroza?

Gonarthrosis – bol u kolenu. U osnovi uzrok bola je istezanje kapsule i periosta ( koji je bogat senzitivnim vlaknima ) kao i zbog rastezanja okolnih mekotkivnih struktura. Problemi su češći nakon četrdesete godine života, kod sportista nakon aktivnog bavljenja sportom a značaj imaju i nasledni degenerativni faktori (genu varum, genu valgum, femoralna i patelarna displazija, artritisi itd) uz povećanu telesnu težinu i vensku insuficijenciju.

Stadijumi razlaganja hrskavice:

Razlaganje hrskavice

  1. Zdrava hrskavica
  2. Povećana lomljivost kolagenih vlakana, smanjenje broja ćelija hrskavice (hondrocita)
  3. Poremećen metabolizam hondrocita

Starenje, naravno za koleno, nije ništa drugo osim propadanje hrskavice. Problem kod kolena je potenciran zbog činjenice da ubrzano dolazi i do slabljenja muskulature donjih ekstremiteta. Oslabljena gruba motorna snaga mišića uz kontrakture vrlo brzo pacijenta dovode u teško opšte stanje.

Lečenje

Lečenje se može podeliti u tri faze:

  • Prva faza je primena fizikalnih tretmana uz vežbe za jačanje mišića, svakodnevne šetnje uz analgoantireumatike po potrebi, u cilju kontrole bola i ručni štap po potrebi.
  • U drugom stadiju tj. fazi se intenzivira fizikalni tretman, uvodi imobilizacija u ekstenziji noge pri ležanju i pri mirovanju uz održavanje kondicije. Analgetici se daju po potrebi.
  • U trećoj fazi se preporučuje artrodesa u punoj ekstenziji ( blokada pokreta u kolenu pri maksimalnoj ispruženosti noge). Artroplastika kolena, na osnovu dosadašnjih iskustava, nije dala zadovoljavajuće rezultate ( za razliku od artroplastike kuka koja se pokazala poželjnijom ).

I oboljenje kolena kao i kuka u manjem ili većem stepenu dovodi do invalidnosti. Zbog toga sam ovim tekstom želeo da skrenem posebnu pažnju na ova dva zgloba.

Šta reći na kraju ovog teksta. Zglob je jednostavna i lepa konstrukcija sačinjena od jakih i izdržljivih materijala. Daje nam sposobnost kretanja. Dužnost nam je da ga čuvamo, hranimo i održavamo. Uzvratiće nam dugogodišnjim funkcionisanjem bez bola i u skladu sa našim potrebama.

Autor:  dr.   Siniša   Berić
spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
subspec. ehosonografije

 

Saznajte novosti
Kolačiće (Cookies) koristimo kako bi sajt bio funkcionalan. Korišćenjem našeg sajta, slažete se sa "Uslovima korišćenja" i "Politikom privatnosti" .