Bol u vratu

Bol u vratu (treći deo)

Pročitajte članak : "Bol u vratu (prvi deo)"

Pročitajte članak : "Bol u vratu (drugi deo)"

Zatim se radi RTG vratne kičme a ako je potrebno i ostalih segmenata kičmenog stuba (Rtg Th, LS kičme i karlice), da bi se napravila  najbolja moguća analiza i komparacija  između  kliničkog  nalaza i radioloških promena. Jer samo postojanje radioloških promena bezuslovno ne znači  da su te promene i uzrok bola. Rtg snimci ostalih delova kičmenog stuba ponekad su potrebni da bi se kod date osobe detaljno  analizirao  ceo kičmeni stub (sa svojim koštanim strukturama), a u odnosu na klinički nalaz. Odnosno da bi se sagledao  ceo "kinetički lanac" te osobe, sva moguća opterecenja, degenerativne promene i deformiteti, koji mogu uticati na takvu promenu težišta tela u uspravnom položaju koji mogu ubrzati dalje poremećaje statike tela i dimamike pokreta. Jer svi ti poremećaji, ako se setimo "adaptivnih sposobnosti" organizma, mogu napraviti  disbalans i izazvati instabilitet  ne  samo u vratu, već i u drugim segmentima  kičme i karlice. A sve to neminovno dovodi i do pojave i daljeg širenja  bolova i u druge delove tela, a ne samo bolove u vratu. Jer kad je u pitanju ljudsko telo i pokret, nikako ne smemo izolovano da sagledavamo problem. Ja lično u svom radu  ponekad, kad mi pacijent  kaže da dolazi na pregled  "jer ga boli vrat", šaljivo pitam  -  da li je onda  kod mene došao samo sa "vratom" ili sa celim svojim telom. Znači i kad boli "samo vrat" treba pregledati celo telo čoveka (prvenstveno ceo kičmeni stub i karlicu). Ako posumnjamo pri pregledu na znake radikulopatije  ili  mijelopatije  radimo dopunsku dijagnostiku: EMNG  za gornje ekstremitete, NMR, UZ vrata ako je potrebno ili krvnih sudova vrata.

Kad je reč o TERAPIJI kod bola u vratu, cilj terapije je prvenstveno da se smanji bol a zatim vrati potpuna funkcionalnost i pokretljjivost  tog  segmenta (u ovom slučaju vratnog), kao i svih ostalih  segmenata  kičmenog stuba i karlice.

U akutnoj fazi (faza jakih bolova ) mogu se koristiti analgetici i NSAIL antireumatici, kao simptomatska th. Međutim  treba imati u vidu  da na taj način ne delujemo na uzrok bola već samo na simptom i da samo njihovom  primenom ne rešavamo problem.

Za  tehnike  mobilizacije i manipulacije iz oblasti kiroprakse i osteopatije, možemo da kažemo da predstavljaju  terapiju  izbora  kod akutnog bola u vratu. Ovim tehnikama, kroz pravilno doziran intezitet pokreta, stvaramo uslove za adekvatnu pokretljivost degenerativno  izmenjenih segmenata (tj pršljenova). Jer rekli smo da ti degenerativni procesi nikad ne zahvataju jedan pršljen, već  najčešće  najmanje tri ili više njih. Pri tom imamo problem "povećane pokretljivosti" i "smanjene pokretljivosti"  zahvaćenih  pršljenova tj. pojavu instabiliteta. Primenom ovih tehnika vraćamo normalnu segmentnu pokretljivost na koštanim strukturama, automatski stvarajući uslove za bolju  prokrvljenost  koštanih i mekotkivnih struktura (pršljenova, ligamenata, tetiva i mišića).To samo po sebi dalje dovodi do smanjenja mišićnog spazma. Stvaraju se  uslovi za uspostavljanje normalnog mišićnog balansa, koji postaje ujednačen i u dužini i snazi mišića (dobijamo adekvatnu funkciju i agonista i antagonista). Smanjuje se mišićno naprezanje i organizmu se obezbeđuju uslovi za normalno izvođenje pokreta. Time se normalizuje  dostava  hranljivih  materija i koštanim i mekotkivnim strukturama, obezbeđuje se bolja vaskularizacija, povlači se edem. Nadalje se stvaraju  uslovi za smanjenje pritiska na nerve, stimuliše se relaksacija napete paravertebralne muskulature, normalizuje se pokretljivost zglobova i pršljenskih tela.Time se stvaraju i uslovi za bolju ishranu diskusa i usporavanje daljih degenerativnih procesa, kako na diskusima i pršljenovima tako i na mekotkivnim strukturama. Na taj način stvaraju se adekvatni uslovi za manja buduća mikrotraumatska  oštećenja, koja leže u osnovi i degenerativnih procesa i "ubrzanog" starenja.

Spinalna dekompresija je takođe terapija izbora ako postoji kompresija na nervne srukture. Izuzetni rezultati postižu se kombinovanom primenom kiroprakse  tj. osteopatije i spinalne dekompresije. Kod akutnog bola od suplemenata  koji će dati veći komfor  kiropraktičaru i osteopati, kao i lekaru može se uključiti Geladrink Fast - jedna merica dnevno u kombinaciji sa Serazynom, jer će ubrzati  reapsorpciju  edema i pomoći u obezboljavanju  pacijenata sa akutnim bolom.

Kod hroničnog bola u vratu  uzročno lečenje takođe podrazumeva primenu tehnika kiroprakse i osteopatije. U ovoj fazi indikovana je primena fizikalnih  procedura (Shock wave terapija, laser, magnet, ultrazvuk, interferentne struje...). Od suplementa dobre rezultate dala je primena Geladrink SportAktiva - jedna kesica dnevno. Njegovom upotrebom ubrzaće se oporavak  mišića i koštano -zglobnog sistema, tj. celokupnog lokomotornog aparata. Povećaće se snaga i izdržljivost mišića, poboljšaće se koordinacija pokreta, naročito u kombinaciji sa kineziterapijskim vežbama. Adekvatnim programom kineziterapijskih vežbi u kombinaciji sa Geladrink SportAktivom  brže će se povećati elastičnost grudnih mišića, mišića ramenog pojasa, paravertebralnih mišića vratne regije. Povećaće se obim pokreta glave, vrata i ramenog pojasa, ojačaće se brže snaga mišića vrata i ramenog pojasa.

U terapijskom protokolu veoma bitna je i PREVENCIJA koja podrazumeva: redovno bavljenje fizičkom aktivnošću, pravilna ishrana, što manje vremena u jednoličnom i prinudnom položaju. Veoma je bitno i izbegavanje nepravilnog sedenja. Za pravilno sedenje  bitna je dimenzija sedišta i nagib njenih površina koje treba prilagoditi individualno svakoj osobi. Potrebno je uspostaviti veći broj dodirnih tačaka i povećati površinu oslonca tih tačaka. Na taj način smanjuje se pritisak  na dodirne površine tela, pa tako "duže" može da se sedi a da se bitnije ne optereti kičmeni stub i svi njegovi segmenti.

Autor: Dr Nevena Tairović, fizijatar

Saznajte novosti
Kolačiće (Cookies) koristimo kako bi sajt bio funkcionalan. Korišćenjem našeg sajta, slažete se sa "Uslovima korišćenja" i "Politikom privatnosti" .